Hotline:

Công tắc áp suất Krom DG6U-3 Việt Nam

Công tắc áp suất Krom DG6U-3 Việt Nam

Krom schroder Việt Nam, Krom Việt Nam, Nhà Phân phối Krom Việt Nam

DG6U-3 0.4-6mbar
DG10U-3 1-10mbar
DG50U-3 2.5-50mbar
DG150U-3 30-150mbar
DG500U-3 100-500mbar
DG6U-3Z 0.4-6mbar
DG10U-3Z 1-10mbar
DG50U-3Z 2.5-50mbar
DG150U-3Z 30-150mbar
DG500U-3Z100-500mbar
DG6U-3 32Z 0.4-6mbar
DG10U-3 32Z 1-10mbar
DG50U-3 32Z2.5-50 mbar
DG150U-3 32Z 30-150 mbar
DG500U-332Z100-500mbar

Krom DG50B-3
Krom DG150B-3
DUNGS
LGW3A1,LGW10A1,LGW50A1,LGW15A1 GW3A5
GW10A5、GW50A5、GW150A5,GW500A5,
GW3A6、GW50A6、GW150A6,
GW500A6,GW10A2,GW50A2,GW150A2,GW500A2
GW3A4,GW10A4,GW50A4,GW150A4,GW500A4,
DUNGS
LGW3A2、LGW10A2、LGW50A2,LGW150A2,
LGW3A2P、LGW10A2P、LGW50A2P、
LGW150A2P,LGW3A4,LGW10A4,LGW50A4,
LGW150A4,LGW500A4
Honeywell
C6097A2110 1-10mbar
C6097A 22102.5-50 mbar
C6097A 2310 30-150 mbar
C6097A 2410 100-500mbar
AZBILL
C6097A0110 0.1-1kpa
C6097A 0210 0.25-5kpa
C6097A 0310 3-15kpa
C6097A 04101 0-50kpa
SGPS3V 0.4-3mbar
SGPS10V2-10mbar
SGPS50V2.5-50 mbar
SGPS150V 30-150 mbar
SGPS500V 100-500mbar

TZI5-15/100W 84331381

_Thiết bị tự động, Thiết bị tự động hóa, Thiết bị công nghiêp, Nhà Phân Phối thiết bị tự động hóa, Đại lý thiết bị tự động hóa_

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan

zalo