Hotline: 0983074816

Nhà Phân Phối Loadcell LFS210-250 Việt Nam

Nhà Phân Phối Loadcell LFS210-250 Việt Nam

 

LFS210-25 LFS 210 S Beam Load Cell 0-25lb
LFS210-50 LFS 210 S Beam Load Cell 0-50lb
LFS210-100 LFS 210 S Beam Load Cell 0-100lb
LFS210-250 LFS 210 S Beam Load Cell 0-250lb
LFS210-300 LFS 210 S Beam Load Cell 0-300lb
LFS210-500 LFS 210 S Beam Load Cell 0-500lb
LFS210-750 LFS 210 S Beam Load Cell 0-750lb
LFS210-1K LFS 210 S Beam Load Cell 0-1000lb

LFS210-2K LFS 210 S Beam Load Cell 0-2000lb
LFS210-2.5K LFS 210 S Beam Load Cell 0-2500lb
LFS210-3K LFS 210 S Beam Load Cell 0-3000lb
LFS210-5K LFS 210 S Beam Load Cell 0-5000lb
LFS210-10K LFS 210 S Beam Load Cell 0-10000lb
LFS210-15K LFS 210 S Beam Load Cell 0-15000lb
LFS210-20K LFS 210 S Beam Load Cell 0-20000lb
LFS210-30K LFS 210 S Beam Load Cell 0-30000lb
LFS210-40K LFS 210 S Beam Load Cell 0-40000lb

LFS230-50 LFS 230 Universal Beam Load Cell 0-50lbs
LFS230-100 LFS 230 Universal Beam Load Cell 0-100lbs
LFS230-200 LFS 230 Universal Beam Load Cell 0-200lbs
LFS230-300 LFS 230 Universal Beam Load Cell 0-300lbs
LFS230-500 LFS 230 Universal Beam Load Cell 0-500lbs
LFS230-750 LFS 230 Universal Beam Load Cell 0-750lbs
LFS230-1K LFS 230 Universal Beam Load Cell 0-1000lbs
LFS230-2K LFS 230 Universal Beam Load Cell 0-2000lbs
LFS230-3K LFS 230 Universal Beam Load Cell 0-3000lbs
LFS230-5K LFS 230 Universal Beam Load Cell 0-5000lbs
LFS230-10K LFS 230 Universal Beam Load Cell 0-10000lbs
LFS242-10G LFS 242 Tension/Compression Cell 0-10g
LFS242-.25 LFS 242 Tension/Compression Cell 0-100g
LFS242-2.2 LFS 242 Tension/Compression Cell 0-1000g
LFS242-1 LFS 242 Tension/Compression Cell 0-500g
LFS242-.5 LFS 242 Tension/Compression Cell 0-250g
LFS242-5 LFS 242 Tension/Compression Cell 0-5lbs
LFS242-10 LFS 242 Tension/Compression Cell 0-10lbs
LFS242-25 LFS 242 Tension/Compression Cell 0-25lbs
LFS242-50 LFS 242 Tension/Compression Cell 0-50lbs
LFS242-100 LFS 242 Tension/Compression Cell 0-100lbs

LFS250-100 LFS 250 Hermetically Sealed S-Beam 0-100lbs
LFS250-250 LFS 250 Hermetically Sealed S-Beam 0-250lbs
LFS250-500 LFS 250 Hermetically Sealed S-Beam 0-500lbs
LFS250-1,000 LFS 250 Hermetically Sealed S-Beam 0-1000lbs
LFS250-2,500 LFS 250 Hermetically Sealed S-Beam 0-2500lbs
LFS250-5,000 LFS 250 Hermetically Sealed S-Beam 0-5000lbs
LFS250-10,000 LFS 250 Hermetically Sealed S-Beam 0-10000lbs

LFS260 -10 LFS 260 Universal Load Cell 0-10lbs
LFS260 -25 LFS 260 Universal Load Cell 0-25lbs
LFS260 -50 LFS 260 Universal Load Cell 0-50lbs
LFS260 -75 LFS 260 Universal Load Cell 0-75lbs
LFS260 -100 LFS 260 Universal Load Cell 0-100lbs
LFS260 -150 LFS 260 Universal Load Cell 0-150lbs
LFS260 -200 LFS 260 Universal Load Cell 0-200lbs
LFS260 -300 LFS 260 Universal Load Cell 0-300lbs
LFS260 -500 LFS 260 Universal Load Cell 0-500lbs
LFS260 -750 LFS 260 Universal Load Cell 0-750lbs
LFS260 -1K LFS 260 Universal Load Cell 0-1000lbs
LFS262-150 LFS 262 Universal Load Cell 0-150lbs
LFS262-200 LFS 262 Universal Load Cell 0-200lbs
LFS262-300 LFS 262 Universal Load Cell 0-300lbs
LFS262-500 LFS 262 Universal Load Cell 0-500lbs
LFS262-750 LFS 262 Universal Load Cell 0-750lbs
LFS262-1K LFS 262 Universal Load Cell 0-1000lbs

LFS270-10G LFS 270 Miniature S-Beam Load Cell 0-10g
LFS270-20G LFS 270 Miniature S-Beam Load Cell 0-20g
LFS270-50G LFS 270 Miniature S-Beam Load Cell 0-50g
LFS270-100G LFS 270 Miniature S-Beam Load Cell 0-100g
LFS270-250G LFS 270 Miniature S-Beam Load Cell 0-250g
LFS270-1 LFS 270 Miniature S-Beam Load Cell 0-1lbs
LFS270-2 LFS 270 Miniature S-Beam Load Cell 0-2lbs
LFS270-5 LFS 270 Miniature S-Beam Load Cell 0-5lbs
LFS270-10 LFS 270 Miniature S-Beam Load Cell 0-10lbs
LFS270-25 LFS 270 Miniature S-Beam Load Cell 0-25lbs
LFS270-50 LFS 270 Miniature S-Beam Load Cell 0-50lbs
LFS270-100 LFS 270 Miniature S-Beam Load Cell 0-100lbs

_Thiết bị tự động, Thiết bị tự động hóa, Thiết bị công nghiêp, Nhà Phân Phối thiết bị tự động hóa, Đại lý thiết bị tự động hóa_

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan

zalo
0983074816