Hotline:

Thiết bị PLC CP1L-M60DT-D Việt Nam

Bộ lập trình PLC CP1L-M60DT-D Việt Nam

Đại lý thiết bị tự động hóa / Nhà phân phối thiết bị tự động hóa /  ABB, CKD, FESTO, SMC, ARITAC, TURCK, MANDMAN, LOADCELL, SCHNEIDER, HUBA, KROM, SICK, OMRON, STNC, SIEMENS, Rexoroth.../ Phân phối tại Việt Nam.

(Đại lý thiết bị tự động hóa Việt Nam)

1769-L18ER-BB1B
1764-24BWA
1734-OW4
1734-IB8
1769-AENTR
1746-OB32
1756-PA72/C
20AC022A0AYNANC0
1794-IE4XOE2
1794-IE12
1756-A13
1746-P2
1746-A7
1794-OE4
1756-A17
1734-TB3
1784-CF64
1756-L61 B
1756-L55M22
1746-A4
22B-A5P0N114
1794-OB16
1746-A13
MVI56-MCM
193-EC3CB
1734-AENTR
22A-A4P5N114
1756-OA16I
1746sc-CTR4
1756-TBNH
1756-IT6I2
25B-D6P0N104
1746-A7
1756-IM16I
193-EC2DD
MVI56-MCM
1764-LSP
SLC500 1747-AIC AB
1734-IK
1746-N2
193-EC2AB
1734-OB8S
1756-OF4
1746-A13
193-EC2BB
1756-L61 
1756-L62 
1756-L63
1756-IM16I
1762-IQ32T
1762-OB32T
1746-IV32
1746-OV32
MVI56-MCM

LEC150-12-05-100-P-24a
TD400C 6AV6640 6AV6 640-0AA00-0AX0
S7-200CN PLC CPU224XP 6ES7214 6ES7 214-2AD23-0XB8
S7-200CN PLC EM235 6ES7235 6ES7 235-0KD22-0XA8
S7-200CN PLC CPU226CN 6ES7216 6ES7 216-2AD23-0XB8
Smart700IE V3 6AV6648 6AV6 648-0CC11-3AX0
S7-200CN PLC CPU222CN 6ES7212 6ES7 212-1BB23-0XB8
S7-200CN PLC EM231 6ES7231 6ES7 231-0HC22-0XA8
S7-200CN PLC EM232 6ES7232 6ES7 232-0HB22-0XA8
S7-200CN PLC EM223 6ES7223 6ES7 223-1PH22-0XA8
S7-200CN PLC CPU222CN 6ES7212 6ES7 212-1AB23-0XB8
S7-200CN PLC EM231 6ES7231 6ES7 231-7PD22-0XA8
S7-200CN PLC EM222 6ES7222 6ES7 222-1BF22-0XA8
S7-200CN PLC EM223 6ES7223 6ES7 223-1BL22-0XA8
S7-200CN PLC CPU224XP 6ES7214 6ES7 214-2BD23-0XB8
S7-200CN PLC EM223 6ES7223 6ES7 223-1PM22-0XA8
Smart1000IE 6AV6648 6AV6 648-0CE11-3AX0
S7-200CN PLC EM221 6ES7221 6ES7 221-1BH22-0XA8
S7-200CN PLC EM223 6ES7223 6ES7 223-1HF22-0XA8
S7-200CN PLC CPU224CN 6ES7214 6ES7 214-1AD23-0XB8
S7-200CN PLC EM223 6ES7223 6ES7 223-1BF22-0XA8
S7-200CN PLC CPU224CN 6ES7214 6ES7 214-1BD23-0XB8
S7-200CN PLC EM221 6ES7221 6ES7 221-1BF22-0XA8
S7-200CN PLC EM222 6ES7222 6ES7 222-1HF22-0XA8
S7-200CN PLC EM223 6ES7223 6ES7 223-1BM22-0XA8
Smart700IE 6AV6648 6AV6 648-0BC11-3AX0
S7-200CN PLC EM223 6ES7223 6ES7 223-1PL22-0XA8
S7-200CN PLC EM231 6ES7231 6ES7 231-7PB22-0XA8
S7-200CN PLC EM223 6ES7223 6ES7 223-1BH22-0XA8
CP243-1 6GK7 243-1EX01-0XE0
S7-200CN PLC CPU226CN 6ES7216 6ES7 216-2BD23-0XB8
6ES7 338-4BC01-0AB0 6ES7338-4BC01-0AB0
6ES7331-7KF02-0AB0 6ES7 331-7KF02-0AB0

SMC  SME-8-K-LED-24

P+F NBB4-12GM50-E0-V1
SMC vk332v-5dz-01

SMC AW20-01BG-A 

52A-13-00A-DM-DJDJ-1KJ
SMC AW30-02BG-A 
SMC VZ3140-5LZ
PLC SM331 6ES7 331-7KF02-0AB0
6EP1437-3BA00 6EP1437-3BA00
CPU224XP 6ES7 214-2BD23-0XB8 6ES7 214-2BD23-0XB0
NT20-ST121-EC
SIEMENS 6ES7412-1XJ05-0AB0
7MH4601-1AA01
A970GOT-SBA A9GT-RS4
3RK1301-1DB00-0AA2
F920GOT-BBD5-K-C
6ES7151-1BA02-0AB0 6ES7 151-1BA02-0AB0
6SE3190-0DX87-2DA0 6SE3 190-0DX87-2DA0
6GK7 443-1EX20-0XE0 6GK7443-1EX20-0XE0
PSR-SDC4_B PSR-SPP-24DC/SDC4/2X1/B
CPM1A-20CDR-D
CPU315-2DP 6ES7315-2AG10-0AB0 6ES7 315-2AG10-0AB0
6ES7312-1AD10-0AB0 6ES7 312-1AD10-0AB0 cpu312
6SN1111-0AA01-0BA2
6SE6410-2UB13-7AA0 6SE6 410-2UB13-7AA0
6SE7031-0EE20-Z 6SE7031-0EE20-Z
6RA7000-0MV62-0-Z
6RA7028-6FV62-0
6SE7022-6TC61
6SL3040-0PA00-0AA1 S120
6SN1118-0AA11-0AA1 6SN1118-0AA11-0AA1
1761-L32BWA
6RA7025-6DV62-0
6ES7 132-0BH11-0XB0 ET 200B
6SL3100-0BE21-6AB0 S120
6RA7000-0MV62-0
6GK7342-5DA02-0XE0 6GK7 342-5DA02-0XE0
1756-ENET 1756-ENET/B
6AV6 640-0AA00-0AX0 6AV6640-0AA00-0AX0
CB1 6SE7090-0XX84-0AK0 6SE7 090-0XX84-0AK0
6SL3225-0SE17-5UA3 6SL 3225-0SE17-5UA3
6SE7021-0EA20
FTU123C FTU 123C MICREX-F
TEMP550-10
6GK1321-1BL00-2AA0 6GK1 321-1BL00-2AA0
1756-IB32 1756IB32B
6SE7031-7HF84-1HH1
6SE7090-0XX84-0FF5 /6SX7010-0FF05CBP2
6SE7031-7HH84-1HJ0
GM4-CPUC GM4-CPUC
G4F-AD2A LG
6SE7038-6GL84-1BG2
IC698ETM001-EN IC698ETM001
6SE7090-0XX84-1GA1
SGDA-02AS SGDA-02AS
6ES7658-4XX17-0CT8 6ES7 658-4XX17-0CT8
90-70GBC IC697BEM731T IC697BEM731
6ES7331-1KF01-00 6ES7 331-1KF01-00
V810iC-080
6EP0123-2AA00-0AB0
PNOZ s9
cp605
6ES7212-1BB23-0XB0 6ES7 212-1BB23-0XB0
TD400C 6AV6640-0AA00-0AX0 6AV6 640-0AA00-0AX0
6GK5005-0BA00-1AA3 6GK 5005-0BA00-1AA3
6SN1121-0BA12-0AA0
CPU315-2DP 6ES7 315-2AG10-0AB0 6ES7315-2AG10-0AB0
DDCPUL6438S PUL6438S
IPC477C 6AV7424-0AA00-0GT0 6AV 7424-0AA00-0GT0
6es7 972-0cb20-0xa0 6es7972-0cb20-0xa0
PLC 6ES7 313-5BF03-0AB0
AGP3200-T1-D24
1746-IA16 C D
PLC 214-1BD23-0XB8 214-1BD23-0XB0
1746-0W16 1746-IB16
6ES7 331-7KF02 331-7KF01 332-5HD01 332-5HF00-0AB0
GE PLC IC694ALG223A IC694MDL740A IC694ALG391A
AB 1756 TBCH A 40
PLC DVP-24XN00R DVP-24ES00T2
PLC DVP-40ES200T
1746-ASB
1794-0B16
1794-IE8
800P-F2CAV
315-2DP 315-2AH14-0AB0 315-2AG10-0AB0 
PLC NP1Y64T09P1 NP1Y32T09P1-A NP1Y16R-08
331-7KF02-0AB0 331-1KF02 331-1KF01
PLC NP1Y08T0902 NP1X6406-W NP1X0811 
FX0S-30MR-D 30MT-001 30MR-001 30MT-D 原装
PLC FX1N-24MR-001 40MR 60MR 24MT 40MT 60MT
PLC NP1S-81 NP1S-22 NP1-PS-74 NP1-PS-32R
6ES7 321-1BH02 322-1BH01 322-1BL00 321-1BL00-0AA
6ES7 332-5HF00-0AB0 331-7KF02 332-5HD01 331-1KF02
PLC FBS-60MCT FBS-60MC FBS-44MN
FVR0.4C11S-2
PLC FX1N-60MR FX1N-60MT
PLC FX0S-30MT
PLC FX2N-232IF
PLC FX3UC-32MT-LT
PLC FBS-24MAT FBS-24MA
PLC FBS-14MA FBS-8EA
PLC FX2NC-32EYT
TM218LDA24DRN
PLC NP1W3206T NP1W1606T NP1L-TL1 NP1L-RS
X20 DO 6529/DO 9322/DO 4322/BT 9100 
X20 CP 0292/PS 9500/AI 2622/AO 2622/DI9371
PLC FX0S-30MT-D FX0S-30MR-001
PLC FBS-20MNT FBS-16EA FBS-14MC
G9SP-N20S
6ES7 321-1BH02 322-1BH01 153-1AA03 332-5HB01
EM231 231-0HC22-0XA8 0XA0
GEPLC IC693PWR330G IC693CPU374-BD
AB PLC 1791-NDV
PLC CP1L-M60DT-D CP1E-N14DT-D
S7-300 CPU319F-3 PN/DP 6ES7 318-3FL01-0AB0 
PLC DVP-32ES00R2 DVP-14ES00R2
GEPLC IC693MDL940H
GE IC693MDL645F
322-1BL00-0AA0 321-1BL00-0AA0 09-14
PLC FX2N-32ASI-M
EM235 235-0KD22-0XA0 0XA8
720 2001-01 PC-GF20
6ES7 340-1AH01-0AE0
6ES7 318-2AJ00-0AB0
6ES7 334-0KE00-0AB0
951-0KJ00
PLC FX3GA-60MT-CM
6ES7 158-0AD00-0XA0
PLC FX3U-16MT/ES-A
PLC 6ES7 153-2AA02-0XB0
PLC 6ES7 331-7KB02-0AB0
CP1L-M40DT-A
PLC FX1S-14MT-001
plc 6ES7 232-0HB22-0XA8 222-1BF22-0XA8
223-1BH22-0XA0 0XA8
FOXBORO FBM205
232-0HB22-0XA8 222-1BF22-0XA8
6ES7 151-1AA03-0AB0
6GK7 343-1CX10-0XE0 343-1EX30-0XE0 343-1EX21
6ES7 315-2EG10-0AB0
S7-300 314-1AG13/1AG14/1AF11/1AF10/6CG03-0AB0
FBM24A 25A DM900WV AD194HE
P0902YV P0700SC P0700KM
FBM201 P0914SQ FBM203 P0914SV
FBM223 P0917SY FBM202 P0916AC
CP60 P0961FR
3RV5341-4KC10
3RV5031-4BA10 3RV5431-4FA10
FCM100ET P0926GS FBM220 P0917HA FBMSVH
FBM14 P0922VT
FBM223 P0917HD
FBM224 P0916GG
FBM237 P0914XS
FBM217 P0914TR
FBM201 P0916AA
FBM220 P0917RF
FCP270 P0917YZ
FCM10E P0914YM
FBM207C P0917GY
FBM207B P0914WH
3RV5031-4DA10
3RV5431-4EA10
3RV5041-4MA10

WENGLOR I1QH002 10-30VDC
3RV5041-4LA10
6EP1332-4BA00

SMC MDSUB7-180S
GE IC693BEM340-CE IC693ALG222C IC693MDL655
AY60S AY41 AY60 AX41 AY13
GE IC693ALG223C
6ES7 331-7PF01-0AB0 332-5HD01-0AB0
6ES7 332-5HD01 331-7KF02 331-7KB02-0AB0 
6ES7 331-1KF02-0AB0 332-5HF00-0AB0
6ES7 153-1AA03 153-2BA02 153-2BA00-0XB0
314-1AG13-0AB0 314-1AF10-0AB0
AB PLC 1794-TB3S 1794-0E4

Telemecanique XS8C4A1PCP20 12-48V

REXROTH FD312 MHR0821300904 
REXROTH FD403 MHR0821301400
REXROTH FD404 MHR0821300303
AB PLC 1794-ADN 1794-ACN15
AB PLC 1794-IE4X0E2
AB 1768-ENBT 1768-L43 1768-PA3 1769-HSC 

_Thiết bị tự động, Thiết bị tự động hóa, Thiết bị công nghiêp, Nhà Phân Phối thiết bị tự động hóa, Đại lý thiết bị tự động hóa_

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan

zalo